Vượt ngục 2 thuộc thể loại Game Trí tuệ.
Vượt ngục 2

Thật dễ để vào tù nhưng rất khó khăn để ra được ngoài! Bạn hãy sử dụng những kỹ năng của mình để tránh các bảo vệ phát hiện và thoát khỏi tù ngục. Chú ý vùng màu vàng nếu không bạn sẽ bị bắt lại.

Thật dễ để vào tù nhưng rất khó khăn để ra được ngoài! Bạn hãy sử dụng những kỹ năng của mình để tránh các bảo vệ phát hiện và thoát khỏi tù ngục. Chú ý vùng màu vàng nếu không bạn sẽ bị bắt lại.

Dùng di chuyển, mở cửa, nhặt đồ.


Chơi game: 2613

vượt ngục, Breakout, đào thoát, ngục tối, game trí tuệ

TOP Vượt ngục 2


Hãy là người đầu tiên chinh phục game này ;)